Badanie – absorpcji wody oraz absorpcja zanieczyszczeń atmosfery

(Dwie najistotniejsze właściwości biowęgla to:

 1. Niska przewodność cieplna
 2. Zdolność do absorpcji wody do pięciu razy większej niż ciężar własny)
 • Wyznaczanie powierzchni właściwej biowęgla , metodą bet na podstawie izotermy sorpcji azotu w temperaturze 77k, rozkładu wielkości porów i całkowitej objętości porów
 • Wyznaczenie pojemności sorpcyjnej biowęgla względem dwutlenku węgla w      temperaturze  20°c  i 150° c oraz względem tlenku węgla w temperaturze 20° c i 150 °c .

GIG Katowice; zakład oszczędności energii badania z dnia  6.07.2017 roku.

 • Technologia związana jest z systemem skutecznej metody izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentów szczególnie w budynkach zabytkowych i sakralnych. Celem technologii jest skuteczniejsze zabezpieczenie fundamentów od wilgoci i napierających wód gruntowych. W zastosowaniu izolacji z dodatkiem biowęgla okazuje się , że produkt ze względu na wysoką kapilarność wyciąga wodę osuszając fundamenty.
 1. Rozwoju pleśni i grzybów  prof. Wiola Zukiewicz-Sobczak- Biała Podlaska ….. badania biowęgla pod względem mykologii,  odporności na grzyby i pleśnie ….
 2. Badania na Politechnice Białostockiej 2018-2019 zastosowanie biowegla w zaprawach naprawczych w  budynkach sakralnych i zabytkowych ( praca doktorska D. Tokarski)
 3. Badania Colegium Mazovia dr inż. P. Woliński wpływ biowegla na własności betonów ( bardzo ważna właściwość biowegla na starzenie się betonów)
 4. Poprawa i przyspieszenia wiązania betonów Materiał, Body, and Environment lab; Master of Architecture Student; Dalhousie University; HALIFAX; KANADA wpływ biowęgla na właściwości materiałów budowlanych wytrzymałość  na ściskanie, degradację, porowatość i przepuszczalność oraz wpływ na przechowywanie i rozpraszanie ciepła  2020 

Badanie – absorpcji wody oraz absorpcja zanieczyszczeń atmosfery

1.zdolność do absorpcji wody do pięciu razy większej niż ciężar własny)

– wyznaczanie powierzchni właściwej biowęgla , metodą bet na podstawie izotermy sorpcji azotu w temperaturze 77k, rozkładu wielkości porów i całkowitej objętości porów

Liczne badania prowadzone od ponad 12 lat w Instytutach Przyrodniczych w Polsce i na Świecie potwierdzają pozytywny wpływ biowegla na przyspieszony wzrost sadzonek, zwiększony rozrost systemu korzeniowego jak również zwiększone owocowanie drzew.

W Polsce badania prowadzone w Instytucie Sadownictwa i Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersytecie Przyrodniczym w Krakowie , Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławie oraz

w Instytutach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie , Brazylii i inne jednoznacznie potwierdzają pozytywny wpływ biowegla na skracanie cyklu rozrodczego sadzonek oraz przyspieszenie i powiększenie plonności drzew i krzewów.

Potwierdzone przez długoletnie badania*) własności biowegla skłaniają również do stosowania w produkcji rozsad drzew i ich hodowli w lasach i ogrodach.

 1. Duża ilość pierwiastka C powyżej 65% – zasila słabe grunty rolne w brakujący pierwiastek węgla C ( pierwiastek życia)
 2. Budowa porowata umożliwiająca gromadzenie i przechowywanie wody oraz naturalnych minerałów 1 g biowęgla gromadzi w strukturze wewnętrznej 5 g wody
 3. Doskonały podkład do produkcji naturalnych nawozów o długim cyklu działania – roślina poprzez system korzeniowy pobiera tylko konieczną ilość wody i składników mineralnych z wewnętrznego rezerwuaru zgromadzonego w porach.
 4. Stosowanie podkładów ziemnych z objętościową 15% zawartością biowegla (7 części ziemi 1 część biowęgla) daje:
 5. skrócenie kiełkowania o około 7 dni ,
 6. zwiększenie masy części nadziemnej oraz owoców do 25%,
 7. możliwość produkcji sadzonek bez konieczności kolejnego przesadzania