Technologia G2-Next Gen

Innowacyjna i mobilna konstrukcja, G2-Next Gen służy zwiększeniu dostępności produkcji wysokiej jakości biowęgla, spełniającego wymagania dla różnych zastosowań.

G2 Następna generacja

Technologia zmieniająca zasady gry

Dzięki pięcioletniemu doświadczeniu w eksploatacji ostatnich modeli serii G1, G2-Next Gen wprowdza pionierskie funkcje i zaawansowaną strukturę wewnętrzną.

Ta ulepszona technologia może lepiej wyeliminować obecność metali ciężkich i zanieczyszczeń w biowęglu, przetwarzać szerszą gamę biomasy (rodzaj i jakość) oraz znacznie zwiększyć porowatość i powierzchnię wewnętrzą biowęgla w procesie produkcyjnym.

Jednostka kontenerowa G2-Next Gen 100

Największe zalety G2-Next Gen 100

Samowystarczalność energetyczna

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia wykorzystania gazów poprocesowych w produkcji energii odnawialnej. Ciągła zdolność produkcyjna modelu G2-Next Gen uwalnia użytkownika od zależności energetycznej pochodzącej od paliw kopalnych. Wykorzystując energooszczędny model, gaz syntezowy jest kierowany do spalania; gorące gazy są wykorzystane do aktywacji biowęgla oraz  przetwarzane w kotle odzyskującym energię w celu wytworzenia pary lub gorącej wody, która jest następnie wykorzystywana do różnych celów produkcyjnych; np. wstępnego suszenia biomasy, grzania/chłodzenia czy zasilania małej turbiny elektrycznej i inne.

Samowystarczalność energetyczna2-min
Różnorodna biomasa-min

Różnorodna biomasa

Postępy w możliwościach przetwarzania różnej biomasy w reaktorach pozwalają na lepszą kontrolę pożądanych właściwości produktu końcowego. Kontrola temperatury, czasu przebywania i lepsze wewnętrzne zarządzanie wilgotnością surowca pozwala na szerszą gamę rodzajów i jakości surowców. Ta nowa gama dopuszczalnych surowców jest następnie przetwarzana w celu wytworzenia wysokiej jakości biowęgla. Oprócz tradycyjnych materiałów drewnopochodnych i rolniczych surowce mogą obejmować odpady komunalne i resztki osadu ze ścieków lub wytłaczania owoców i warzyw.

Zmniejszona ilość zanieczyszczeń

Precyzyjna kontrola temperatury i czasu przebywania ułatwia dodatkowe uwalnianie lekkich gazów węglowodorowych podczas prażenia. Dodatkowa ekspozycja na gorące spaliny podczas szybkiego ogrzewania w fazie aktywacji dodatkowo usuwa toksyczne pierwiastki, takie jak kadm i rtęć z biowęgla, co prowadzi do powstania biowęgla, który ma wyższą zawartość węgla i zawiera mniej zanieczyszczeń.

Zmniejszona ilość zanieczyszczeń-min
Zaprojektowany z możliwością skalowania-min

Skalowanie

Zaprojektowany z możliwością skalowania do wymagań operacyjnych. Nasz reaktor G2-Next Gen może zazwyczaj przetwarzać 12 ton biosurowców dziennie, produkując 100 kg biowęgla na godzinę pracy. Oznacza to roczną zdolność produkcyjną 800 ton wysokowęglowego biowęgla.