Dlaczego zarządzanie węglem (pierwiastkiem C) jest konieczne?

Aby złagodzić zagrożenie zmianami klimatycznymi, do 2050 r. Świat będzie musiał usunąć z atmosfery dwutlenek węgla w skali około 6 gigaton CO2 rocznie. To mniej więcej równowartość rocznej emisji Stanów Zjednoczonych. W Paryżu podjęto ogólnoświatowe zobowiązania do spowolnienia globalnego ocieplenia o 2 stopni Celsjusza. W rezultacie ilość węgla w atmosferze musi zostać ograniczona i wszyscy musimy działać szybko, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Jednak aby utrzymać rozwój gospodarki nie możemy po prostu zmniejszyć produkcje (co spowodowałoby recesje). Musimy wdrożyć zarządzanie produkcją w taki sposób aby móc wychwycić (sekwestrować) C (węgiel na najwcześniejszym etapie). Dzięki naszym inżynierom to stało się możliwe.

Rozwiązanie: Technologie ujemnej emisji

Im dłużej świat zwleka z ambitną redukcją emisji, tym większy jest jego dług węglowy. Tylko technologie o ujemnej emisji mogą pomoc spłacić ten dług.

Jak zamienić problem w szanse i zysk?

Przekształcając emitujące CO2  bio odpady/biomase w biowęgiel (biochar) poprzez sprawdzoną i bardzo efektywną ekonomicznie technologie ujemnej emisji (NET), z której otrzymuje się 3 wartościowe produkty!, w wielkości rocznej:

800 ton biowęgla (wartość ok. 1 760 000 pln przy założeniu min. obecnej ceny 2 200 pln za tonę biowęgla)

3 200 MWh energii (obecnie ok. 1 152 000 000 pln/ilość, która zapewni ciepło/zimno ok. 120 domom)

2 000 ton certyfikatów redukcji CO2 (748 000 pln przy założeniu obecnej ceny 374 pln za 1 certyfikat)

*przy pracy ciągłej przetwarzania ok. 12 ton bio odpadów/biomasy dziennie

 

 

znaczki2-min-305x295-min

Zmiana sposobu zarządzania węglem

Rozwijany od ponad trzech lat reaktor G2-Next Gen jest najnowszą technologią produkcji biowęgla.

Generator G2 przewyższa poprzednia serie reaktorów G1 pod względem efektywności energetycznej, wytwarzając produkt o wysokiej zawartości węgla i niskiej zawartości zanieczyszczeń.

​Naszym celem jest dostarczenie rozwiązania w zakresie magazynowania dwutlenku węgla w postaci produktu odnawialnego o ujemnej emisji dwutlenku węgla, który łatwo integruje się z istniejącymi łańcuchami dostaw, jako substytut lub nowy półprodukt. Produkty, które znamy i na których polegamy dzisiaj, takie jak tworzywa sztuczne na bazie ropy naftowej, mogą być zastąpione przez biowęgiel w niedalekiej przyszłości.

 

Dla większych projektów możliwe jest modułowe łączenie reaktorów lub stworzenie dedykowaniej instalacji.

Wizja

Przetwarzanie biopozostałości na rzecz spowalniania zmian klimatycznych i wspierania rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym.

Cel

Produkcja wysokiej jakości biowęgla przy użyciu innowacyjnej, wiodącej w branży technologii.

Technologia

W badaniach i rozwoju trwających od ponad trzech lat, G2-Next Gen uzyskał innowacyjne funkcje, takie jak dalsza eliminacja metali ciężkich i zanieczyszczeń oraz większa elastyczność w zakresie różnorodności rodzaju i jakości biomasy do produkcji biowęgla.

Jeden reaktor G2-Next Gen może przetwarzać około 12 ton biomasy dziennie, wytwarzając 100 kg biowęgla i sekwestrując 250kg CO2 na godzinę pracy.

Proces powstawania biowęgla

Biowęgiel jest organicznym, bogatym w węgiel produktem wytwarzanym poprzez prażenie biomasy w wysokiej temperaturze bez dostępu tlenu. Posiada udowodnione szeregiem badań naukowych bardzo korzystne zastosowanie w m.in. rolnictwie, budownictwie, filtrach czy kosmetologii.

​Zawartość węgla w biowęglu G2-Next Gen przekracza 80% przy typowej powierzchni BET wynoszącej 150 m2/g.

​Piroliza jest unikalną formą sekwestracji dwutlenku węgla, w której proces produkcji biowęgla przyspiesza rozkład biomasy na węgiel. Zapobiega przedostawaniu się dwutlenku węgla do atmosfery, ponieważ bez przetworzenia byłby on powoli uwalniany przez rozkładające się życie roślinne. Nasza koncepcja polega na sekwestracji dwutlenku węgla, zanim wejdzie on do atmosfery, w przeciwieństwie do technologii wychwycenia CO2 z powietrza.

​Znany jako produkt ujemny pod względem emisji dwutlenku węgla, biowęgiel jest ekscytującym materiałem, który może mieć głęboki i pozytywny wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez neutralizowanie go przed emisją do atmosfery. Zwiększając dodatkowo zdrowie naszej gleby, a tym samym produkcji żywności i technologii materiałowej.

Zmień odpad w zysk

ikony

Surowce mogą obejmować różnorodne materiały węglowe, takie jak biomasa drzewna, pozostałości rolnicze, osady z masy celulozowej i stałe odpady komunalne.

Technologia G2-Next Gen bezpośrednio odnosi się do tego, w jaki sposób wykorzystujemy nasze bio-pozostałości. Wraz ze zmieniającymi się krajobrazami energetycznymi i wzrostem zapotrzebowania na produkcję, rynek bioodpadów rośnie.

G2-Next Gen przekierowuje materiały „odpadowe” ze składowisk i rynków paliw, aby stworzyć alternatywę sekwestracji CO2 i  produkt o wysokiej wartości.

ikony

Nowa metoda produkcji dla nowej ery zastosowań.

Biowęgiel otwiera drzwi do innowacyjnej i zrównoważonej produkcji. Jako substytut węgla i węgla drzewnego, biowęgiel może integrować się z nowymi i istniejącymi technologiami. Jest powszechnie stosowany w rolnictwie, jednak nowe badania i rozwój udowadniają nieograniczone możliwości zastosowania. Niektóre z łatwo dostępnych zastosowań biowęgla poza rolnictwem obejmują filtrację, materiały budowlane, tekstylia, kosmetyki, produkcję grafenuczy sztucznych diamentów.

Reaktor G2-Next Gen

0
%
Zawartość węgla
0
Ton
Roczna produkcja
0
Ton
Codzienne przetwarzanie biomasy
0
kg
Produkcja / godz.
0
MW
Wyjście energetyczne
0
Ton
Roczne szacunki dotyczące wychwytywania dwutlenku węgla

Nasi partnerzy badawczo-rozwojowi